Polityka Prywatności

Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystam na swojej stronie z technologii pozwalających zbierać Twoje dane osobowe. Pragnę poinformować Cię dokładnie co zbieram, dlaczego to zbieram i czego możesz ode mnie oczekiwać.

Kim jesteśmy? Administratorem Twoich danych osobowych a wiec podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jestem ja: Paweł Gluza Gluzmen, Rozdroże 21e/16, 30-361 Kraków, NIP 7122558020.

Jakie dane zbieram? Email, Imię i nazwisko, adres, numer telefonu.

Po co je zbieramy i czy możemy je zbierać? 

  • Zbieramy dane zapisane w cookie w celu dopasowania treści do Twoich potrzeb. Pisząc o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikuję w serwisie, jak również to, co wyświetlają Ci moi partnerzy. Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści ciekawszymi dla Ciebie. Dane zapisane w cookie umożliwiają nam bowiem analizowanie twoich zachowań. Ich zbieranie jest oparte o wyrażoną przez Ciebie zgodę.
  • Aby wysyłać Ci newsletter
  • Mogę ich użyć aby Ci odpisać a także w przyszłości wysłać Ci wiadomość, która moim zdaniem mogłaby Cię zainteresować.
  • Dane Twoje są mi również potrzebne jeśli organizuję Ci wyprawę

Partnerzy: Obsługa wypraw –

Inni odbiorcy: Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.

Twoje prawa: W każdym momencie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby to zrobić, wystarczy wysłać maila na [email protected]. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.

Pamiętaj także, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić, wystarczy wysłać maila na [email protected].

Jak długo przechowujemy Twoje dane? W przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.